Privacy Verklaring Yoga in Lochem

Yoga in Lochem hecht groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens van haar deelnemers. Om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, wordt de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen datgene wat echt nodig is om diensten van Yoga in Lochem op een goede manier te kunnen leveren. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Yoga in Lochem omgaat met jouw persoonsgegevens.

Aanmeldingsformulier voor yogalessen

Je kunt je via een aanmeldingsformulier opgeven voor de yogalessen van Yoga in Lochem. Voor een goede planning en uitvoering van de yogalessen vragen we je de volgende gegevens in te vullen: Voor- Achternaam, e-mailadres, Telefoonnummer en overige relevante informatie die je verstrekt met betrekking tot het verantwoord volgen van de les. Het aanmeldingsformulier wordt na beƫindiging van de yogalessen maximaal een jaar bewaard en daarna vernietigd.

Correspondentie over yogalessen

Rondom de yogalessen kan er correspondentie plaats vinden tussen de deelnemer en Yoga in Lochem. Deze correspondentie vindt veelal plaats via e-mail, SMS of Whats-app en betreft in de meeste gevallen de inhoud, de planning of de betaling van de yogalessen. Deze correspondentie wordt maximaal een jaar bewaard en daarna verwijderd.

Delen met anderen

Yoga in Lochem verstrekt jouw gegevens niet ongevraagd aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals belastingaangifte.

Gegevens op de website

Op de website www.yogainlochem.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Je hebt natuurlijk altijd het recht jouw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Hiervoor stuur je een mail naar marleen.v.haastrecht@gmail.com

Beveiliging van jouw gegevens

Yoga in Lochem neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marleen.v.haastrecht@gmail.com

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Yoga in Lochem bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Yoga in Lochem verwijdert gegevens die niet meer nodig zijn. Sommige gegevens worden bewaard op basis van de wettelijke bewaartermijn. Na de wettelijke bewaartermijn worden alle gegevens vernietigd.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer er wijzigingen zijn in hoe Yoga in Lochem met gegevens omgaat zal de privacyverklaring aangepast worden.