Algemene Voorwaarden Yoga in Lochem

* De lessen worden wekelijks gegeven, behalve op enkele feestdagen en gedurende schoolvakanties.

* De lestijden en tarieven zijn onder voorbehoud. Eventuele wijzigingen worden tijdig doorgegeven.

*Bij afwezigheid afmelden via tel. 06 18339912/ marleen.v.haastrecht@gmail.com

*Lessen die je gemist hebt mag je een lesjaar lang inhalen, zolang je staat ingeschreven en betaald hebt. Onderbreek je de lessen, dan vervallen de nog in te halen lessen.

*Een lesjaar loopt van 1 september tot de zomervakantie.

*Inschrijving is per seizoen of per maand en wordt stilzwijgend verlengd. De opzegtermijn is één kalendermaand vóór het volgende seizoen of vóór de volgende maand (bij betaling per maand). Opzeggen kan alleen schriftelijk.

*Het volgen van lessen bij Yoga in Lochem geschiedt op eigen risico. De deelnemer heeft de intentie zijn/haar welzijn te waarborgen, zorg te dragen voor het lichaam, mogelijkheden te verkennen en grenzen te respecteren.

*De deelnemer informeert de docent tijdig over bijzonderheden m.b.t. zijn/haar gezondheid en bij specifieke klachten raadpleegt hij/zij een specialist.

*Wanneer een les of lessen wegens onvoorziene omstandigheden niet door kan/ kunnen gaan, worden de deelnemers hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Yoga in Lochem behoudt zich het recht voor om bij calamiteiten/ overmacht/ onvoorziene omstandigheden een geplande les of geplande lessen te annuleren, een alternatief aan te bieden, dan wel de docent te wijzigen. Er vindt in voornoemde situaties geen restitutie van betaalde gelden plaats.

*Als je zelf door omstandigheden langere tijd afwezig verwacht te zijn, is het in overleg mogelijk om iemand anders- die nog geen yoga bij Yoga in Lochem doet of heeft gedaan – in de periode dat jij er niet bent jouw yogalessen te laten volgen. Je verrekent dat dan zelf met jouw vervanger (of geeft ze cadeau). Restitutie van lesgeld is in voornoemde situatie niet mogelijk.

*Door inschrijving staat de deelnemer toe dat Yoga in Lochem zijn/haar persoonsgegevens gebruikt voor communicatie. De deelnemer kan erop vertrouwen dat hier zorgvuldig mee omgegaan wordt. Meer hierover is te vinden in de Privacy Verklaring.

*De deelnemer blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor zijn/haar fysiek, emotioneel en mentaal welzijn.

*De deelnemer is verantwoordelijk voor onverhoopte schade die hij/zij aanricht aan bezittingen van andere deelnemers of de gebouwen en/of faciliteiten waar de lessen worden gehouden.

*De docent is niet aansprakelijk voor schade of verlies van kleding, schoeisel, sieraden etc.

*Door deel te nemen aan de lessen gaat de deelnemer accoord met de Algemene Voorwaarden.